จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า, เตารีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า, เตารีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar