จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุชุดสารเคมีเพื่อการทดลองกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุชุดสารเคมีเพื่อการทดลองกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

>>> เอกสารดังแนบ
Calendar