จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ
Calendar