จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar