จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนามบัตรผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar