จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับอาหารเช้าและอาหารพนักงาน รายละเอียดดังแนบ
Calendar