จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar