จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ผังโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ผังโครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ

 
Calendar