จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar