จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar