จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสารแนบ
Calendar