จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้ออเพลิงประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

 

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้ออเพลิงประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar