จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 083/2561 http://calendar.buu.ac.th/document/1435730462.pdf
Calendar