จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานไปแสดงในงานประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1525768477.pdf
Calendar