จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 แผ่น

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1525765622.pdf
Calendar