จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนชนิดท่อขนาด 0.7 คิว พร้อมอุปกรณ์วัดแรงดันท่อ

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendar.buu.ac.th/document/1525764929.pdf
Calendar