จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ งานบริหาร งานพัสดุ สำนักงานคณบดี

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ งานบริหาร งานพัสดุ สำนักงานคณบดี[download]

 
Calendar