จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับตรวจค่าความเข้มข้น ฮีโมโกลบินในเลือด จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1525746000.pdf
Calendar