จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จอ

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 125/2561 http://calendar.buu.ac.th/document/1435726884.pdf
Calendar