จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมรถตู้ นง-๔๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างซ่อมรถตู้ นง-๔๒๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสารแนบ
Calendar