จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์และสลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์และสลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar