จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600ซีซี จำนวน 1 คัน (ระยะเวลา 5 ปี)

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar