จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบดีไซน์และจัดทำข้อมูลทำเนียบบัณฑิต CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบดีไซน์และจัดทำข้อมูลทำเนียบบัณฑิต (CD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar