จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดยางปัดน้ำฝนหน้า L-R, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และวาล์วปั๊มหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดยางปัดน้ำฝนหน้า L-R, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และวาล์วปั๊มหัวฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar