จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า ดังเอกสารแนบ

 
Calendar