จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำซุ้มและตกแต่งสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดทำซุ้มและตกแต่งสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar