จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar