จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar