จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ สายคล้องคอ และปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อ สายคล้องคอ และปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar