จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เอกสารแนบ
Calendar