จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 3 โครงการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 3 (โครงการวิจัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar