จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar