จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดโน๊ต,กระดาษลัง,กระดาษสีสองหน้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดโน๊ต,กระดาษลัง,กระดาษสีสองหน้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar