จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar