จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar