จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองสีน้ำตาลใหญ่ขยายข้างหนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองสีน้ำตาลใหญ่ขยายข้างหนา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar