จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงดึงถ่วงประตูนอก ชั้น ๒ สำหรับลิฟท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงดึงถ่วงประตูนอก ชั้น ๒ สำหรับลิฟท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar