จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาอาหารสดแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาอาหารสดแห้งสำหรับอาหารเช้า และอาหารพนักงาน เอกสารดังแนบ
Calendar