จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar