จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar