จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเข้าเล่มพิมพ์ทองปกผ้าไหมหนังสือสูจิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเข้าเล่มพิมพ์ทองปกผ้าไหมหนังสือสูจิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar