จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถสองแถวสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถสองแถวสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar