จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะ การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเม.ย.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะ การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเม.ย.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar