จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพัก ห้อง ๓๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ๓๐๗ ดังรายละเอียดแนบ
Calendar