จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดังรายละเอียดแนบ
Calendar