จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหารพนักงาน งานจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ผู้ชนะแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าและอาหารพนักงาน งานจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบ
Calendar