จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

>>>รายละเอียดดังแนบ<<<
Calendar