จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar