จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ประกาศผู้ชนะ การจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะ การจ้างตัดชุดสูท จำนวน ๑ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar