จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียม แบบ On-line Hemodiafiltration

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar